gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
25 mei 2023

Resultaat enquête 'Hoe denk je mee over Campus Terneuzen?'

In totaal hebben 194 deelnemers het onderzoek ingevuld. Hiervan was het merendeel inwoner van de gemeente Terneuzen. Een klein deel gaf aan ondernemer of docent te zijn. Bijna 50% was daarnaast ouder van een (toekomstige) leerling op het Lodewijk College.

Waarover

De meerderheid wil graag meedenken over het schoolgebouw, de inrichting van het gebied en de openbare ruimte. Daarnaast geven de deelnemers aan op de hoogte te willen blijven van het gehele project. Ook willen ze meedenken over de toegankelijkheid van het gebied, de toestroom van leerlingen en de buitenschoolse activiteiten.

Hoe

Het meedenken via het online participatieplatform is goed bevallen. In totaal geeft 80% aan dat ze op die manier willen blijven meedenken over het project Campus Terneuzen. Een klankbordgroep heeft de voorkeur van 37%. Interesse in een participatiebijeenkomst heeft 23%. Een klein deel geeft aan op de hoogte te willen blijven via de bewonersbijeenkomst Terneuzen-west. Een goede tip die we kregen, is om via dorps- en wijkraden te blijven communiceren over het project. Niet alleen vanuit Terneuzen, maar ook vanuit de omliggende kernen komen leerlingen naar de nieuwe school. Dit nemen we mee via onze wijkcoördinatoren.

Aandachtspunten

Een aantal deelnemers hebben in het onderzoek aangegeven het niet eens te zijn met de locatie. Ze zijn onder andere bezorgd over de mogelijke overlast. Bedankt voor het delen van deze zorgen. In het vervolgtraject is er ruimte om deze verder te bespreken.

Vervolg

We bedanken iedereen die de enquête heeft ingevuld. We nemen de resultaten mee in het vervolg van het project. Zo komen we zeker op een later moment terug met vragen via het online participatieplatform. Ook organiseren we eind 2023 een informatie- en participatiebijeenkomst. Hier kunnen we met elkaar in gesprek gaan over het project.

Leuk
1
Bedankt
12
Verdrietig
2

Activiteit op het digitaal buurtnetwerk Hoplr

Terneuzen Noord
4 vind-ik-leuks
Terneuzen Centrum
3 vind-ik-leuks
Sas van Gent
2 vind-ik-leuks
Terneuzen Oost
2 vind-ik-leuks
Terneuzen Zuid
2 vind-ik-leuks
Koewacht
1 vind-ik-leuk
Hoek
1 vind-ik-leuk
Dit maakt deel uit van
folder Project
Hoe denk je mee bij Campus Terneuzen?

Terneuzen krijgt in 2028 een nieuwe middelbare school. De locatie Vliegende Vaart in de wijk Oude Vaart is gekozen als locatie. De ontwikkeling van de school voor voortgezet onderwijs en inrichting van het gehele gebied vallen onder het project Campu…

Lees meer
arrow_upward