Parkgebied het hart van Sluiskil

1291 dagen resterend

Regio Deals

De Regio Deals zijn belangrijke samenwerkingen die zich richten op het versterken van de leefbaarheid en economische groei in de regio's van Nederland. Bij een Regio Deal werken de overheid en lokale partijen samen om te investeren in de ontwikkeling van de regio, met als doel het welzijn van iedereen te verbeteren.

De Rijksoverheid heeft twee Regio Deal-projecten goedgekeurd voor de realisatie van een koppelingsgebied/voedselbos en een vernieuwd dorpscentrum in Sluiskil. Deze projecten zullen helpen om de balans te vinden tussen gezondheid, leefbaarheid en sociaal samenzijn. Op de kaart is het gebied van Sluiskil ingetekend voor zowel het koppelingsgebied/voedselbos als het dorpshart.

Koppelingsgebied

Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones en/of drukke wegen. Ze geven de mogelijkheid tot fiets- en wandelrecreatie in de natuur.

Hier kunt u voorbeelden van koppelingsgebieden vinden in de Gentse Kanaalzone: voorbeelden koppelingsgebieden

Voedselbos

Voedselbossen bieden zowel voedselproductie als natuurbehoud.

Rotary Nederland bestaat 100 jaar en plant een voedselbos in de gemeente Terneuzen als onderdeel van het koppelingsgebied Sluiskil.

Een bestaand voedselbos bezoeken? Dat kan in Graauw. Emiel en Sonja van de Vijver hebben in samenwerking met Jos Willemsen landschapsproducties een voedselbos aangeplant: voedselbron Graauw.

Dorpshart

Inwoners van Sluiskil missen een centraal dorpshart. Door de kanaaluitbreiding is het oude dorpshart weggevallen. Samen met de gemeente wordt er een dorpshart gecreëerd om de leefkwaliteit te verbeteren.

14 meningen
1 reactie
Parkgebied het hart van Sluiskil

Tijdslijn

1

Wat is er al gebeurd?!

01 jan. 2024 - 31 mrt. 2024

Tien koppelingsgebieden zijn al gerealiseerd aan de Vlaamse zijde van het North Sea Port District, terwijl drie nieuwe gebieden in Sluiskil, Borsele en Vlissingen worden gemaakt vanuit de Regio Deal projecten.

Het project dorpshart richt zich op het verbeteren van de leefomgeving in Sluiskil, waarbij de gemeenschapsbanden worden versterkt en nieuwe voorzieningen worden gebouwd op basis van de behoeften van de inwoners.

In november 2023 heeft Rotary Nederland de eerste bomen geplant van het toekomstige voedselbos op de voormalige voetbalvelden van Sluiskil.

Samen met de dorpsraad Sluiskil hebben we in februari 2024 een bijeenkomst gehouden om de verdere plannen en ontwikkelingen te bespreken.

De 1ste fase voor een nieuw dorpshart (Kerkplein) is eind maart 2024 gerealiseerd. De nieuwe openbare ruimte is zo ingericht dat deze aansluit bij de bestaande voorzieningen in het dorp. We hebben hiermee een groene en natuurlijke uitstraling die ontmoeting en beleving mogelijk maakt.

2

Ontwerp maken parkgebied

01 apr. 2024 - 31 dec. 2024

(7 mei 2024) Samenwerking tussen de dorpsraad, ondernemers, bewoners, de gemeente en andere belanghebbenden om ideeën te genereren en een voorlopig ontwerp te maken voor het voedselbos. Samenwerking met Rotary Nederland voor de aanleg van het voedselbos, met als doel lokale voedselproductie te stimuleren.

Burgerparticipatie via online platforms en buurtbijeenkomsten om de inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het parkgebied hart van Sluiskil.

(Doorlopend) Uitvoeren van een leefbaarheidsonderzoek om de behoeften van de inwoners te begrijpen.

(april 2024) Opstellen van een schetsontwerp door een extern bureau.

(Vanaf september 2024) Oprichting van een speciaal dorpsontwikkelingsfonds om projecten ter verbetering van Sluiskil te financieren.

Planning van verschillende workshops en participatiemomenten voor de inwoners om hun input te geven en het ontwerp van het dorpshart vorm te geven:

(woensdagavond 26 juni 2024) Eerste participatieavond van schetsontwerp naar definitief inrichtingsplan Parkgebied het Hart van Sluiskil en de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp voedselbos (7 mei 2024)

3

Het eindplan

01 jan. 2025 - 31 dec. 2025

Het ontwerp wordt klaargemaakt om uitgevoerd te worden: we maken een definitief plan voor de inrichting van het parkgebied hart van Sluiskil

Een aannemer krijgt de opdracht om de plannen uit te voeren.

4

Uitvoering

01 jan. 2026 - 31 dec. 2026

In deze fase beginnen we met het werk in het veld. De schop gaat in de grond en het plan wordt uitgevoerd.

5

Nazorg

01 jan. 2027 - 31 dec. 2027

Het project is uitgevoerd. In deze fase regelen we het gebruik, beheer en onderhoud.

gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
21 mei
Vooraankondiging bijeenkomst ontwerp inrichtingsplan parkgebied op woensdagavond 26 juni

Zet de datum alvast in je agenda:

  • woensdagavond 26 juni bijeenkomst ontwerp inrichtingsplan parkgebied het hart van Sluiskil
  • inloop vanaf 18:45 uur
  • 19:00 uur start van de bijeenkomst
  • 21:00 uur einde van de bijeenkomst

Op 7 mei jl. hebb…

gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
15 mei
Onthulling informatiebord door Hugo de Jonge

Op 15 mei 2024 onthulde minister Hugo de Jonge het officiële informatiebord voor het projectgebied van het parkgebied: het hart van Sluiskil. Dit vond plaats op het Kerkplein in Sluiskil.

De 1ste fase voor een nieuw dorpshart (Kerkplein) is eind m…

gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
14 mei
Resultaten ontwerp workshop voedselbos op 7 mei 2024

Onder begeleiding van Patrick ’t Hart (voedselbos Vierhoeven Roosendaal) en Jos Willemsen (Landschapsproducties) hebben een twintigtal inwoners van Sluiskil een voorlopig ontwerp gemaakt voor een voedselbos op de voormalige voetbalvelden van Sluiskil…

gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
09 apr.
Hoe wilt u dat het voedselbos wordt ingericht?

In een voedselbos groeien bomen, struiken en planten die voedsel produceren, zoals fruit, groenten, noten, eetbare bloemen en paddenstoelen. Altijd wordt er gezorgd voor verschillende lagen vegetatie – van hoge bomen tot bodembedekkers en planten die…

Kies uit meerdere opties
Deel je mening
gemeente Terneuzen
gemeente Terneuzen
04 apr.
Uitnodiging ontwerpworkshop voedselbos Sluiskil

Rotary Nederland, Jos Willemsen landschapsproducties en de gemeente Terneuzen nodigen u uit op dinsdag 7 mei 2024 om samen een ontwerp te maken voor het voedselbos in Sluiskil.

De gemeente Terneuzen stelt de voormalige voetbalvelden van Sluiskil t…

arrow_upward