Praat mee over toekomst centrumgebied/detailhandel Sas van Gent

Al deze veranderingen maken het gewenst om vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen op de gewenste ontwikkeling van detailhandel/horeca en het centrumgebied in Sas van Gent en het toekomstige te voeren planologische beleid. In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Rho Adviseurs een analyse uitgevoerd en een aanzet voor een visie opgesteld. Deze visie is 19 juni gepresenteerd in Sas van Gent.

Geef je mening

Voor een goede visie is uw kennis en mening, als bewoner van Sas van Gent, van groot belang. Daarom vragen wij u deze enquête in te vullen. De enquête is zo opgesteld dat u de vragen kunt beantwoorden zonder dat u de analyse en aanzet voor een visie moet hebben gelezen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.

2 reacties
Praat mee over toekomst centrumgebied/detailhandel Sas van Gent

Tijdslijn

1

Ophalen informatie bij inwoners

19 jun. 2023 - 10 jul. 2023

In opdracht van de gemeente Terneuzen onderzoek het adviesbureau Rho hoe inwoners kijken naar het toekomstige centrumgebied/detailhandel Sas van Gent. Graag horen ze je mening. We hopen dat je dit via de enquête wilt aangeven. Deze kun je tot 10 juli invullen.

2

Uitwerken resultaten en opstellen beleidsregels en visie centrumgebied/detailhandel Sas van Gent

11 jul. 2023 - 09 nov. 2023

De input die we via de enquête ophalen, helpt adviesbureau Rho bij het opstellen van de beleidsregels en visie centrumgebied/detailhandel Sas van Gent voor het de toekomst in dit gebied. Op 9 november wordt dit besproken in de gemeenteraad.

3

Opstellen ontwerpbestemmingsplan

10 nov. 2023 - 14 dec. 2023

Naar aanleiding van de beleidsregels en visie op het centrumgebied/detailhandel Sas van Gent wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarin staat per pand aangegeven waar wel en geen detailhandel meer gewenst is. Dit ontwerpbestemmingsplan staat na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders open voor bezwaar.

arrow_upward