Gezonde buurt Lievenspolder-West!

165 dagen resterend

Waarom een nog meer gezonde buurt:

 • Kinderen komen minder buiten
 • Toename chronisch zieken
 • Herwaardering rol natuur
 • Eenzaamheid onder ouderen
 • Overgewicht, meer bewegen
 • Sociale verbinding

Dat komt samen in een gezonde buurt. Natuur, bewegen en ontmoeten.

Want:

 • Van een groene plek word je rustig
 • Natuur stimuleert creatief speelgedrag
 • Natuur zorgt voor verbinding
 • Het is een plek waar je kunt bewegen (wandelen, rondje rennen en over een slootjes springen)

Dit doen we met elkaar:

 • samen kijken
 • ideeën verzamelen
 • ontwerpen
 • uitwerken
 • bouwen
 • vieren
2 reacties
Gezonde buurt Lievenspolder-West!

Tijdslijn

1

Start van de gezonde buurt

12 jan. 2024 - 12 jan. 2024

Vandaag gaat het project van start! We gaan naar de Kameleon om het met de kinderen te bespreken. Ook gaan we alle buren informeren en bevragen.

Meelopen met de buurtwandeling we vertrekken om 14.45 bij de Kameleon aan de Dokweg zijde.

2

Ideeën verzamelen

12 jan. 2024 - 29 feb. 2024

In de fase gaan we ideeën bedenken samen met twee groepen inwoners. Op 12 januari gaan we vragen wie hier aan mee wil doen.

1 groep bestaat uit volwassenen vanuit de buurt en de andere groep bestaat uit kinderen. Dit wordt begeleid vanuit de organisatie.

3

Van ideeën naar ontwerpen

01 mrt. 2024 - 31 mrt. 2024

De verzamelde ideeën worden uitgewerkt naar ontwerpen. Dit doet de stedenbouwkundige met behulp van andere deskundigen rondom natuur, bewegen, spelen en ontmoeten.

4

Vanuit de ontwerpen naar 1 ontwerp

01 apr. 2024 - 06 aug. 2024

De ontwerpen worden uitgewerkt naar een passend ontwerp voor de buurt. Wat voldoet aan alle voorwaarden en uitvoerbaar is.

We hebben dit ontwerp voorgelegd aan de buurt op 21 juni 2024. Vanuit de buurt kregen we veel positieve reacties. We gaan het ontwerp met de opmerkingen die we uit de buurt meekregen nu aan het college van burgemeester en wethouders voorleggen. Als ook het college instemt met het ontwerp, gaan we over tot uitvoering daarvan.

5

Uitvoering van de ontwerpen

06 aug. 2024 - 10 dec. 2024
6

Vieren van succes!

08 dec. 2024 - 30 dec. 2024

We openen feestelijk de gezonde buurt Lievenspolder-West!

arrow_upward