Eenzaamheid in Zeeland

Om meer te weten te komen over eenzaamheid vragen we jou om deze vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijst is opgesteld door tien inwoners uit Zeeland, die deelnemen aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. In het Burgerberaad denken inwoners samen met andere partijen na over de toekomst van de Zeeuwse zorg. Eén van de onderwerpen is het verminderen van eenzaamheid om zo de zorg te ontlasten.

Met deze vragenlijst willen zij onderzoeken welke maatregelen hierbij kunnen helpen. Uw medewerking aan dit onderzoek stellen zij zeer op prijs!

De vragenlijst bestaat uit 18 vragen. Het beantwoorden van deze vragen duurt ongeveer 7 minuten. Uw antwoorden zijn niet naar u te herleiden en worden vertrouwelijk verwerkt.

Burgerberaad Zorg Zeeland

In Zeeland zijn er steeds meer ouderen die meer zorg nodig hebben. Tegelijk kiezen steeds minder jongeren voor een baan in de zorg. Dit betekent dat goede, bereikbare en betaalbare zorg in de nabije toekomst (2030) niet vanzelfsprekend is. Personeelstekorten, meer kwetsbare ouderen, lange afstanden tot acute zorg en een afname van mantelzorgers. Het zijn voorbeelden van problemen waar de Zeeuwse zorg meer en meer tegenaan loopt en die de inwoners hard gaan raken. Tenminste, als we blijven doen wat we deden.

Om deze problemen aan te pakken en de zorg in Zeeland toegankelijk te houden, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). Inmiddels zijn 62 partijen aangesloten, waaronder Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam, CZ en de Zeeuwse gemeenten. Maar ook uw ideeën als inwoner zijn erg belangrijk. Daarvoor is onder andere het Burgerberaad Zorg Zeeland georganiseerd.

In het Burgerberaad praten zo’n 300 deelnemers over de toekomst van de Zeeuwse zorg, onderwerpen zoals efficiëntie, innovatie, scholing, eenzaamheid en aandacht. Wilt u ook meepraten? Dat kan via onderstaande link:

Denk mee zorg Zeeland.

Eenzaamheid in Zeeland

Tijdslijn

1

Vul de vragenlijst in

17 mei 2023 - 30 mei 2023

Vul hier de vragenlijst in.

2

Reacties verzamelen en inwonertop

30 mei 2023 - 03 jun. 2023

Zaterdag 3 juni vindt de inwonertop van het Burgerberaad Zorg Zeeland plaats. De werkgroep gebruikt de resultaten van de vragenlijst om passende aanbevelingen te schrijven. Tijdens de inwonertop wordt hier over gestemd. Lees hier meer over op de website van het burgerberaad: Denk Mee Zorg Zeeland | Denk Mee Zorg Zeeland

In deze korte film kun je kijken naar de aanpak tegen eenzaamheid in Terneuzen.

3

Reacties verzamelen en inwonertop

07 jun. 2023 - 30 jul. 2023

Wat we hebben opgehaald in de afgelopen periode rondom Aandacht en Eenzaamheid.

Wat

Goede zorg vereist aandacht dus de mens moet meer centraal.

Hoe

Aandacht kost tijd dus verlaag de werkdruk bij zorgverleners.

Eenzaamheid

Wat

Wij willen meer mogelijkheden tot persoonlijke contacten tot stand laten komen, waarbij naar eigen behoefte (binnen dit universele thema) het individu meer verbinding voelt.

Hoe

Opzetten van laagdrempelige en duurzame ontmoetingsmogelijkheden voor alle leeftijden in de wijk, waar iedereen naar behoefte en eigen inbreng aanwezig kan zijn én wellicht ook iets voor een ander kan betekenen. Gemeente en lokale ondernemers en verenigingen daarin partner maken.

Lees hier meer.

arrow_upward