Praat mee over toekomst centrumgebied /detailhandel Axel

Al deze veranderingen maken het gewenst om vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen op de gewenste ontwikkeling van detailhandel/horeca en het centrumgebied in Axel en het toekomstige te voeren planologische beleid. In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Rho Adviseurs een analyse uitgevoerd en een aanzet voor een visie opgesteld. Deze visie is 21 juni gepresenteerd in Axel.

Geef je mening

De enquête is zo opgesteld dat je de vragen kunt beantwoorden zonder dat je de analyse en aanzet voor een visie moet hebben gelezen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

4 reacties
Praat mee over toekomst centrumgebied /detailhandel Axel

Tijdslijn

1

Ophalen informatie bij inwoners

21 jun. 2023 - 10 jul. 2023

In opdracht van de gemeente Terneuzen onderzoek het adviesbureau Rho hoe inwoners kijken naar het toekomstige centrumgebied/detailhandel Axel. Graag horen ze je mening. We hopen dat je dit via de enquête wilt aangeven. Deze kun je tot 10 juli invullen.

2

Uitwerken resultaten en opstellen beleidsregels en visie centrumgebied/detailhandel Axel

11 jul. 2023 - 09 nov. 2023

De input die we via de enquête ophalen, helpt adviesbureau Rho bij het opstellen van de beleidsregels en visie centrumgebied/detailhandel Axel voor het de toekomst in dit gebied. Op 9 november wordt dit besproken in de gemeenteraad.

3

Opstellen ontwerpbestemmingsplan

10 nov. 2023 - 14 dec. 2023

Naar aanleiding van de beleidsregels en visie op het centrumgebied/detailhandel Axel wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarin staat per pand aangegeven waar wel en geen detailhandel meer gewenst is. Dit ontwerpbestemmingsplan staat na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders open voor bezwaar.

arrow_upward